تبلیغات
فیلم های ترسناک - داستان فیلم کشتاربااره برقی درتگزاس

سه شنبه 24 مهر 1386 - 01:10 ق.ظ کشتاربااره برقی درتگزاس:آغاز بهترین سری از فیلمهای ترسناک کشتاربااره برقی است.از سری فیلمهای کشتار بااره برقی درسال(1974)اولین سری ازاین نوع ژانر فیلم ها سا خته شد یعنی(حال بهم زن)وسری دوم آن درسال(1986)ساخته شد.درسال(1990)فیلمی به نام صورت چرمی: کشتاربااره برقی درتگزاس3 ساخته شد.(1997) کشتاربااره برقی درتگزاس:نسل بعد ساخته شدواما این دوسری آخر که به هم مربوط هستند که درسال(2003)ساخته شدودیگری که درموردش صحبت می کنیم درسال(2006)ساخته شد.همانطور که ازاسم فیلم مشخص است(کشتاربااره برقی درتگزاس:آغاز)فیلم درمورد چگونگی تولد صورت چرمی و اولین قتل او صحبت می کند وبعد کشتارهای متعدد آنان است صورت چرمی حالا 30ساله است و بعد ازبسته شدن سلاخی تگزاس بخاطر بددهنی مسئول آنجارا می کشد سپس کلانتر منطقه یه دنبال او می رود واو را بااره برقی که در دست دارد می یابد سپس پاپاهیوت کلانترراازپشت باتیر می کشد و بعد تصویر از خانه که درحین دعای شکرگذاری پاپاهیوت هستیم که می گوید (ومادیگرهرگزگرسنه نخواهیم ماند.)وسپس پاپاهیوت کلانتر منطقه می شود.....وادامه کشتار

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[آتوسا آرین | لینک ]
نوشته های پیشین ...


[کلیک کن]

Powered by WebGozar

a HTML>